Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatónk!

Cégünk honlapjának szerkesztõsége kiemelten fontosnak tartja a közérdekû adatok széles körû nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét és bizalmas kezelését. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.
Amikor Ön cégünk honlapját látogatja, személyes adatait is átadja számunkra az alábbiak szerint.

  • Egyfelõl az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészõprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képzõdnek a számítógépes rendszerben.
  • Másfelõl Ön is megadhatja személyes adatait, ha a honlap használata során kapcsolatba kíván lépni velünk. Az információkat statisztika készítésére is felhasználjuk. A statisztika összesítve készül, és abban nem õrzünk meg neveket vagy egyéb személyes adatokat. Az összegyûjtött személyes adatokat semmilyen egyéb célra nem használjuk fel.

Személyes adatainak kezelése a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelõs kezelõje Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz cégünk munkatársai a szükséges mértékben férnek hozzá.
Amennyiben Ön kérdést kíván feltenni vagy véleményét, észrevételeit szeretné megosztani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot (vvzrt@vvzrt.hu) velünk. A tájékoztatást, intézkedést igénylõ esetekben adatait eljuttatjuk az illetékes belsõ szervezeti egységhez (ügyintézõhöz), aki válaszával megkeresi Önt.
Amennyiben további tájékoztatást szeretne adatainak kezelésérõl, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.
A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén mindenki számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Ide vonatkozó jogszabályok:

- Adatkezelési tájékoztató ügyfeleknek 
- Térfigyelő kamera rendszer adatkezelési szabályzat